Překlady a tlumočení

• němčina a italština

Obchodní zprostředkování

• zahraniční obchod
• specializace na německy
  a italsky hovořící země
• marketingové poradenství
• průzkum trhu

Übersetzungen
und Dolmetschen

• Deutsch und Italienisch

Handelsvermittlungen

• Außenhandel
• Spezialisierung auf deutsch-
  und italienischsprachige Länder
• Marketingberatung
• Marktforschung

Traduzioni
ed interpretazioni

• italiano e tedesco

Mediazioni d'affari

• commercio estero
• specializzazione in paesi di lingua
  tedesca e italiana
• consulenza di marketing
• ricerca di mercato

Translation
and interpretation

• German and Italian

Middleman services

• foreign trade
• major in German and Italian
  speaking countries
• marketing consultancy
• market research


Zákazníci / Kunden / Clienti / Clients
Klienti / Kunden / Clienti / Clients
IWKA Packaging, OMPO Officine Mecchaniche Pontida s.a.l., CoIN Engineering, Arcelor Mittal, Rosso Steel,
Candy Plus, Krejčí & Krejčí, Donati, PIOTTI Hydraulic components & Turned parts, A-Technology s.r.o.,
InteCon spol. s r.o., TOP Office, Skřivánek, MK jazykové centrum, s.r.o., KM Beta, DeAgostiniPřeklady a tlumočení - čeština (mateřský jazyk), němčina a italština / public intelligence, obchodní zprostředkování a asistence (B2B nebo B2C průzkum trhu, marketingové poradenství) / specializace na německy a italsky hovořící země (zahraniční obchod) / překlad, tlumočení, němčina, italština, průzkum trhu, mapování místní konkurence, vyhledávání dodavatelů nebo odběratelů, obchodní zprostředkování, zahraniční obchod, vývoz, dovoz, Übersetzung, dolmetschen, Tschechisch, Marktforschung, Monitoring der lokalen Konkurrenz, Lieferantensuche, Abnehmersuche, Handelsvermittlungen, Außenhandel, Ausfuhr, Einfuhr, traduzione, traduzioni, interpretazione, interpretazioni, ceco, ricerca di mercato, monitoraggio della concorrenza locale, ricerca di fornitori e clienti, mediazioni d'affari, commercio estero, esportazione, importazione, market research, local competitor monitoring, supplier or customer search, middleman services, foreign trade, export, import, public intelligence

Copyright © 2009 - 2010 Simple Effective Solutions / Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Created by ADD ADVERTISING DESIGN / David Šupka 2009 2010 / www.add-design.cz